Text Cz Naše Produkty

Naše složení

Ekosystém naší planety lze popsat jako komplexní organismus, v němž se propojují různé cykly, jež vytvářejí stabilní systém. Pokud má být tato stabilita zachována, musí se lidé chovat zodpovědně – a to platí i pro nás jako pro firmu. Proto naše rozhodnutí vycházejí z ohleduplné a zodpovědné interakce s lidmi, zvířaty a životním prostředím.

Hellobody Cocoluxe
Hellobody Dermatest Web

Ekologické obaly

Spokojnost našich zákazníků i stav naší planety jsou pro nás stejně důležité – v neposlední řadě proto, že jsme také závislí na přírodních zdrojích. Z toho důvodu se o ně chceme starat s respektem a chceme jim to patřičně vrátit. Neustále se snažíme hledat nejlepší možné cesty k ochraně přírodních zdrojů, počínaje plánováním a vývojem našich produktů. Velký význam přikládáme výrobě ekologičtějších produktových obalů a neustále pracujeme na začleňování našich plánů ohledně rostoucí udržitelnosti.
Nejprve je ale třeba otestovat vhodnost všech nových obalů. Tyto testy jsou komplexní a časově náročné. Musíme se ujistit, že složení produktů je dobře chráněné a alternativní obalové materiály na něj nepůsobí nepříznivě.

Status quo – čeho jsme doposud dosáhli

K výrobě obalů na kosmetiku používáme 100% recyklovatelný plast.
Od ledna 2020 přecházíme na balení do tub – všechny obaly odteď obsahují minimálně 55 % recyklovaného materiálu. Naším cílem je používat k výrobě všech obalů 100 % recyklovaných materiálů.
Kromě jiného jsme se také rozhodli používat pro naše primární obaly více skla. Sklo se recykluje lépe než plast, lze ho odbourat přírodními prostředky a během procesu recyklace neuvolňuje do prostředí toxiny.

Krabice, ve kterých zasíláme objednávky, jsou ze 100 % vyrobené z recyklovaného papíru.

Jako výplňové materiály používáme papír místo plastu – neobsahuje chemikálie a obvykle je potištěný biodegradabilními inkousty rozpustnými ve vodě.

Na letáky používáme nelakovaný papír. To znamená menší spotřebu vody a energie. Navíc lze tento papír recyklovat až sedmkrát, což na oplátku prospívá lesům.

Ingram 20 Kopie

Interní testy

Před uvedením jakéhokoli nového produktu jej necháváme vyhodnotit naším interním testovacím centrem, složeným z členů našeho týmu a členů naší úžasné komunity – všichni zaujatí a zapálení na posouzení našich nových produktů. Jejich názory a komentáře jsou pro nás neocenitelné, protože také inspirují vývoj našich budoucích produktů.

Objevte naše produkty

Do obchodu