Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

A. Informace o právu na odstoupení od smlouvy

I. Právo na odstoupení od smlouvy

Jste oprávněni odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Doba, po kterou můžete odstoupit od smlouvy, je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi pověřená třetí strana, která není dopravcem, převzala poslední zboží.

Za účelem uplatnění práva na odstoupení smlouvy nás musíte informovat (Hello Body GmbH, Friedrichstraße 79, 10117 Berlin, Německo, tel.: +49 030 208982250, e-mail: info[at]hellobody.de) prostřednicvím jasného vysvětlení (např. poštovním dopisem nebo e-mailem) ohledně vašeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Za tímto účelem můžete – ale nejste povinni – použít přiložený formulář odstoupení od smlouvy.

V zájmu dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je dostačující, pokud podáte oznámení, že uplatňujete své právo, před koncem doby, po kterou můžete od smlouvy odstoupit.

II. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vám vrátit všechny obdržené platby, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z faktu, že jste si vybrali jiný typ dopravy než námi nabízenou nejlevnější standardní možnost dopravy), bezodkladně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení platby, pokud nebude výslovně domluveno jinak, použijeme stejnou platební metodu, která byla použita při původní transakci; za žádných okolností vám nebudeme za toto vrácení platby účtovat poplatky.

Smíme odmítnout vrácení platby, pokud neobdržíme zboží nebo pokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Jste povinni nám vrátit nebo odevzdat zboží bez prodlení a v každém případě ne později než 14 dní ode dne, kdy jste nám oznámili odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za splněnou, pokud odevzdáte zboží před koncem 14denní lhůty. Náklady za vrácení zboží převezmeme v případě, že nám zboží vrátíte s námi nabízenými štítky pro vrácení zásilky. Ve všech ostatních případech nesete přímé náklady na vrácení zboží vy.

Za sníženou hodnotu zboží odpovídáte pouze v případě, že příčinou tohoto snížení hodnoty je zacházení se zbožím, u nějž nebylo nutné zkoumat stav, vlastnosti a funkčnost.

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy
Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpátky na adresu:

Hello Body GmbH
Friedrichstraße 79
10117 Berlin
Německo

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem uzavřel(a) / jsme uzavřeli (*) v souvislosti s nákupem následujícího zboží (*) / s provizí následujících služeb (*)
______________________________________________________________________________________________________________
Objednáno dne (*)/ obdrženo dne (*):
_________________________________________________________________ Jméno spotřebitele / Jména spotřebitelů:
_________________________________________________________________ Adresa:
_________________________________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________
Podpis(y) Datum

(*) Nehodící se škrtněte.B. Zvláštní informace

Pokud tuto smlouvu financujete půjčkou a později od ní odstoupíte, za předpokladu, že obě dohody tvoří jednu hospodářskou jednotku, už nejste vázáni dohodou o půjčce. To platí zejména v případě, že jsme současně vaším věřitelem nebo s námi váš věřitel spolupracuje v oblasti financování. Pokud jsme půjčku obdrželi ve chvíli, kdy už odstoupení nabylo na účinnosti, pak s ohledem na právní důsledky odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží převezme váš věřitel naše práva a povinnosti v rámci financované smlouvy. Toto ustanovení neplatí, pokud je předmětem současné smlouvy pořízení finančních nástrojů (např. cenné papíry, cizí měna a další odvozené). Pokud se chcete v maximální možné míře vyhnout smluvnímu závazku, prosím, uplatněte vaše právo na odstoupení a odstupte také od dohody o půjčce (pokud na základě dané smlouvy také máte právo na odstoupení).

Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy a v případě reklamace

Vezměte, prosím, na vědomí následující obecné informace ohledně vrácení zboží:
Důležité upozornění: Dodržování těchto informací není nezbytným předpokladem pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy v souladu s oddílem „Právo na odstoupení od smlouvy“.
Prosím vyhněte se poškození nebo znečištění zboží. Zboží pokud možno vraťte prodejci v originálním balení spolu s veškerým příslušenstvím. Pokud již nemáte originální balení, použijte jiné vhodné balení, abyste zajistili odpovídající ochranu proti poškození během přepravy a vyhnuli se jakýmkoli nárokům na náhradu škody za škody způsobené vadným balením.

Vezměte, prosím, na vědomí, že platbu můžeme vrátit pouze v případě neotevřených produktů!
Pokud vaše objednávka obsahovala jakékoliv produkty zdarma, prosíme rovněž o jejich vrácení, abychom vám mohli vrátit nákupní částku v plné výši. Pokud si ponecháte části produktu, můžeme vám vrátit jenom částečnou sumu.

Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy:
Pokud si přejete vrátit objednávku bez poplatku na základě uplatnění vašeho práva na odstoupení od smlouvy, můžete jednoduše požádat o štítky pro vrácení zboží online. Vezměte, prosím, na vědomí, že vrátit zboží bez poplatku můžete pouze v případě, že použijete štítky pro vrácení zásilky vygenerované podle popisu níže. V opačném případě budete muset zaplatit za vrácení, protože bohužel nejsme schopni zpětně proplatit žádné další náklady na přepravu.

Jak vrátit zásilku bez poplatku:

1. krok: Níže, prosím, vyberte svoji zemi, uveďte číslo objednávky a adresu, aby se vám vygeneroval štítek pro vrácení zboží. .

2. krok: Štítek, který obdržíte na e-mail, vytiskněte a přilepte jej na vnější stranu balení s položkami, které chcete vrátit. Balíček můžete vzít na nejbližší poštu a vrátit nám jej bez poplatku.

3. krok: O zpětném odeslání zboží nás, prosím, ihned informujte. K tomu použijte kontaktní formulář, z důvodů vyberte „Objednávku již jsem vrátil/a“ a sdělte nám, které produkty vracíte. Je zásadní, abyste nám poskytli číslo objednávky.

Pokud vaše země doručení není uvedena v seznamu výše, kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis pro domluvu ohledně vrácení zboží.

Platbu vám vrátíme, jakmile balíček dorazí do našeho skladu a zkontrolujeme ho.

Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud nebude domluveno jinak, vrácení proběhne platební metodou, kterou jste si zvolili původně.

Vrácení zboží v případě reklamace:

Pokud je zboží poškozené (např. rozbité sklo) nebo jinak vadné, můžete samozřejmě podat stížnost. V tomto případě, prosím, kontaktujte náš zákaznický servis prostřednictvím kontaktního formuláře.