Text Cz Naše Poslání

Věříme, že klíčem ke kráse je přirozenost. Pravá krása se ukáže, když jsme věrné samy sobě –⁠ nezávisle na požadavcích a názorech druhých. Na základě tohoto přesvědčení Vás chceme povzbudit, abyste řekli sbohem přísným pravidlům a idealizovaným stereotypům. Už žádné škatulkování! Pojďme se společně rozloučit s nerealistickými ideály, prázdnými sliby a falešnými očekáváními.

 Chcete se dozvědět více o našich hodnotách?

Klikněte zde!

Seznamte se s Monique

Ve svých dvaceti jsem pátrala po autentické a přírodní kosmetice s hravým a mladistvým designem, která především musí plnit to, co slibuje. Jsem toho názoru, že činy jsou mocnější než slova!
Kdo mě zná určitě ví, že nejsem příznivcem perfekcionismu. Skutečná krása pro mě spočívá v autenticitě a přirozenosti. Jako bytost spíš více naslouchám než mluvím, a právě to jsem postrádala u většiny kosmetických značek. Neměla jsem možnost vyslovit své názory na to, co očekávám od skincare produktů a musela jsem se spokojit s tím, co mi bylo nabízeno.

01 Meet Monique1
2021 07 08 Hellobody23246 Final Opt

Snila jsem o značce, která by naplnila má přání, očekávání a názory – přírodní produkty vysoké kvality; značka, od které dostanu co slibuje a dá mi pocit, že za to stojím. A tak se zrodila značka HelloBody. HelloBody naslouchá a reaguje na přání své komunity, například při vývoji vůně, barvy, konzistence a také při všeobecném vývoji produktu. HelloBody je barevná, hlasitá a zábavná, nabízí vysoce kvalitní produkty s pečlivě vybranými ingrediencemi a stojí si za svými hodnotami – to se odráží například v různých charitativních projektech, které s HelloBody Cares podporujeme.

Často se stává, že se vám určité věci začnou vyjasňovat až postupně: Jak HelloBody rostla, uvědomila jsem si velké odpovědnosti, kterou mám jako člověk i jako podnikatel. Nejsem zodpovědná pouze za náš tým, ale také za svět, ve kterém naše značka působí. A světem mám na mysli vše – lidi, přírodu a samozřejmě zvířata.
Naší komunitu tvoří mladé ženy ve věku, kdy se jejich osobnosti stále rozvíjejí. To samo o sobě přináší velkou odpovědnost! Zejména v kosmetickém průmyslu existuje stále tolik idealizovaných představ krásy, které mohou mladé ženy velice znejistit. Já sama nejsem dokonalá a nikdy jsem nebyla příznivcem stereotypů a rozhodně jsem s HelloBody nechtěla tento názor podporovat.
Znovu jsem zvážila firemní hodnoty a rozhodla jsem se je rozšířit: Ke kvalitě a hravosti se přidala Body Positivity – pozitivní přístup k vlastnímu tělu a Diverzita – rozmanitost a posílení postavení ženy, myšleno podporou žen na celém světě, protože rovnost pohlaví je stále v začátcích na mnoha místech světa.
Také, nebo spíše proto, že jsem podnikatel a mám určitý vliv: mohu lidi povzbudit, aby věci přehodnotili, nasměrovali je správným směrem nebo je dokonce změnili. HelloBody k tomu pozitivně přispívá. A to nejsou jenom prázdná slova, je to vize a také slib!

Hb Sun Wave Ii Model Shots Hq 12

Chcete se dozvědět více o našich produktech?

Klikněte zde!